Jeto.al

Rruga Papa Gjon Pali II, Vila Nr. 5, Tirane, Albania
Cel:  +355 66 20 70 659
E-mail: info@eurosig.al
Web: www.eurosig.al
Rreth nesh
Eurosig ofron zgjidhje te pershtatshme te sigurimit që zhvillohen në një botë në ndryshim dhe për të siguruar një vend të sigurtë. Njerëz dinamike dhe kompetente, profesionistë të vërtetë, jane ne dispozicionin tuaj. Ata janë të vëmendshëm ndaj kërkesave tuaja, ata e dine se çfarë është produkti me favorit per ju, ndaj do ofrojne këshillat më te mira. Me Eurosig ju mund të siguroni makinën, banesen, orendite, mbrojtjen e shëndetit, te punës, prones, aktivitetit, profesionit etj. Dhe sot, në sajë të një strategjie të integruar të ofertave dhe një modeli unik e inovativ, ju mund të jeni ne duar te sigurta. Te jesh në duar të sigurta do te thote: Besueshmëria dhe siguria janë gurët e themelit të filozofisë së Eurosig. Eurosig Sh.a eshte themeluar si nje Kompani Sigurimi te produkteve te Jo-Jetes ne Shtator te vitit 2004. Ne Dhjetor te vitit 2005, kompania, shet aksionet 100 % dhe ne Mars te vitit 2006 del ne treg me emrin Eurosig Sh.a, teresisht me kapital vendas dhe aksioner te rinj. Veprimtaria e kompanise rregullohet ne baze dhe ne zbatim te ligjit 9267 “Per Veprimtarine e Sigurimeve, Risigurimit dhe Ndermjetesimit ne Sigurime dhe Risigurime” dhe akteve te tjera normative te dala ne zbatim tij si dhe mbikqyret nga Autoriteti Mbikqyres Finaciar (AMF). Gjithashtu udhehiqet nga Statuti i Shoqerise si dhe Rregullorja per funksionin e Shoqerise. Eurosig si kompania e konsoliduar ne tregun e sigurimeve, eshte e shtrire ne tere territorin e vendit me 17 Dege dhe mbi 210 Agjensi dhe pika shitjeje. Zgjerimi i rrjetit te shitjes, pozicionimi ne tregun e sigurimeve me nje rritje te ndjeshme dhe relativisht te shpejte, ka ardhur si rezultet i nje pune te vazhdushme dhe i nje stafi te kualifikuar. Eurosig sha per kater vitet e fundit eshte klasifikuar si kompania me trendin me te larte te rritjes ne tregun e sigurimeve. Per tremujorin e pare te vitit 2013 Eurosig shenon ritmin e rritjes me te larte ose 91.26%, nga 12.29 % rritje qe ka tregu i jo-jetes ne total.Eurosig ka rentabilitet te shkelqyer.
Sigurimet qe ofron

Sigurime Motorrike

Sigurime Inxhinierike

Sigurime Pasurie

Sigurime Shendetesore

Sigurimi i Garancive

Sigurimi i Mallrave ne Transport

Foto galeria
Lista e Cmimeve
1375807099_ACP_PDF 2_file_document Lista e Cmimeve dhe Ofertat.pdf
 Filiale
Rruga Papa Gjon Pali II, Vila Nr.5, Tirane, ALBANIA